آزمون سنجش دانش شما در زمینه خود ارضایی

تکمیل تمامی فیلدها الزامی میباشد

بلی  خیر 

آیا از چهره افراد میتوان فهمید که مبتلا به خودارضایی هستند

مردان

زنان

کودکان

همه موارد

چه افردای ممکن است خود ارضایی کنند

الف)نازایی   ب)انزال زودرس   ج)بی میلی به همسر  د)موارد الف و ب

خود ارضایی میتواند در کدام عامل موثر باشد

فقط اسلام

تمامی ادیان

خود ارضایی در کدام ادیان منع شده است؟

صحیح است اشتباه است 

خود ارضایی در عوامل روحی و روانی و عدم اعتماد به نفس موثر است

آسیبی وارد نمیکند.

در صورتی که با استفاده از اشیاء باشد میتواند آسیب وارد کند.

در هر صورت آسیب وارد میکند.

خود ارضایی میتواند به آلت تناسلی آقایان آسیب وارد کند

بلی  خیر 

خود ارضایی میتواند باعث کوچک شدن بیضه شود

خود ارضایی باعث از دست رفتن انرژی مفید بدن میشود

خود ارضایی باعث افزایش انرژی بدن میشود

تاثیری در انرژی بدن ندارد

رابطه انرژی بدن و خود ارضایی

در صورتی که از اشیاء استفاده شود میتواند آسیب وارد کند.

در هر صورتی آسیب وارد میکند.

ربطی به آسیب بکارت ندارد.

خود ارضایی در دختران میتوان به بکارت آنها آسیب بزند؟

الف)زمانی فشار جنسی تشدید شود

ب)  زمانی که با مشکلات روحی مواجه میشوند

 ج)  زمانی که از همسر خود ارضا نشوند

د)  موارد الف- ب- ج

ه)  موارد الف و ج

افراد بیشترچه زمانی به خود ارضایی روی می آورند؟

الف)زمانی که روزانه بیش از چند مرتبه انجام شود 

ب)زمانی که فرد بعد از ارضا شدن مجددا تمایل پیدا کند

ج)زمانی که فرد هنگام  نیاز نتواند خود را کنترل کند و همان موقع دست به خودارضایی بزند

د)موارد : الف - ب - ج

ه)موارد : ب- ج

چه زمانی اعتیاد به خود ارضایی حالت مرضی به خود میگیرد؟

خیر

فقط یکبار انجام دادم 

احساس میکنم به آن اعتیاد دارم

هر چند وقت یکبار انجام میدهم

قبلا داشتم و اکنون کامل ترک کردم

آیا شما دست به خودارضایی میزنید یا سابقه آنرا داشتید؟

مراجعه به اورولوژیست

مراجعه به مشاور 

مراجعه به روان درمانگر جنسی

در صورت ابتلا به خودارضایی مرضی برای ترک آن باید از چه کسی کمک گرفت؟

جنسیت شما

سن شما