تست شخصیت شناسی

تکمیل تمامی فیلدها الزامی میباشد

 صبح   عصر و غروب   شب

چه زمانی از روز آرامترین و بهترین احساس را داری

تقریبا سریع،با قدمهای بلند  تقریبا سریع، با قدمهای کوتاه ولی تند و پشت سر هم  آهسته ، با سری صاف و روبرو  آهسته و سر به زیر  خیلی آهسته

شما بطور معمول چگونه راه میروید

ایستاده و دست به سینه هستید  دستها را در هم قلاب میکنید  یکی یا هر دو دست را پهلو نگه میدارید  دست به شخصی که با او صحبت میکنید میزنید  با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهایتان را صاف میکنید

وقتی با دیگران صحبت میکنید

زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم  چهارزانو  پای صاف و دراز به بیرون  یک پا زیر دیگری خم

وقتی آرام هستید چگونه می نشینید

خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده خنده، اما نه بلند  با پوزخند کوچک  لبخند بزرگ  لبخند کوچک

واکنش شما در مقابل چیزی که برایتان خیلی جالب است

با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می شوید  با صدای آرامتر سلام می کنید و سریع به دنبال شخصی که می شناسید، می گردید  در حد امکان آرام وارد می شوید، سعی می کنید به نظر سایرین نیایید

هنگامی که وارد یک جمع یا مهمانی میشوید

از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید  بسختی ناراحت می شوید حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد می شود

سخت مشغول کاری هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلی یا شخصی آن را قطع می کند

قرمز یا نارنجی  سیاه  زرد یا آبی کمرنگ  سبز  آبی تیره یا ارغوانی  سفید قهوه ای، خاکستری، بنفش

کدام رنگ یا طیف رنگی را بیشتر دوست دارید

به پشت  روی شکم (دمر)  به پهلو و کمی خم و دایره ای  سر بر روی یک دست  سر زیر پتو یا ملافه

وقتی در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتی دراز می کشید

از جایی می افتید  مشغول جنگ و دعوا هستید  به دنبال کسی یا چیزی هستید  پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید اصلاً خواب نمی بینید معمولاً خواب های خوش می بینید

آیا شما غالباً خواب می بینید که

جنسیت شما

سن شما